Hoe lettertypes en tekstgrootte de leesbaarheid en conversie beïnvloeden

Geplaatst op: februari 19, 2024


Bij het vormgeven van je webshop blijkt de keuze voor het lettertype en de tekstgrootte niet alleen een kwestie van hoe mooi dit eruitziet, maar speelt het ook een belangrijke rol in hoe informatie door de bezoekers van je webshop ontvangen en verwerkt wordt. Door een bepaald lettertype en tekstgrootte te kiezen, beïnvloed je de leesbaarheid, gebruikerservaring en uiteindelijk ook de conversieratio’s van je webshop.

Leesbaarheid

De leesbaarheid laat zien hoe makkelijk een tekst door de lezer wordt gelezen en ook begrepen, waardoor de aandacht van de lezer beter wordt vastgehouden. Lettertypes die te ingewikkeld of te klein zijn, kunnen bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid en frustratie bij de lezer, waardoor ze uiteindelijk de pagina zelfs kunnen verlaten.

Lettertypekeuze

Hoe leesbaar een tekst is, wordt voor een groot deel beïnvloedt door de keuze voor het lettertype. Doorgaans worden schreefloze lettertypes zoals Arial of Helvetica als meer leesbaar beschouwd voor online teksten, terwijl schreeflettertypes zoals Times New Roman traditioneel juist meer de voorkeur hebben in gedrukte werken. Wanneer er te veel verschillende lettertypes worden gebruikt, leidt dit vaak af en beïnvloedt dit de leeservaring negatief.

Tekstgrootte

Naast de keuze voor het lettertype, is ook de tekstgrootte van belang voor de leesbaarheid van je teksten. Om leesbaarheid te garanderen moet de hoofdtekst volgens een algemene regel minimaal 16px groot zijn. Daarnaast zijn ook de regelafstand en de letterafstand belangrijk, aangezien een te dichte tekst lastig te lezen kan zijn, terwijl te veel ruimte ertussen het lezen juist kan vertragen.

Conversie en psychologie

Zorgen voor een goed leesbare tekst en de tekst op een goede manier binnen je webshop presenteren, kan een positief psychologisch effect creëren. Een goed ontworpen pagina met eenvoudig te lezen tekst nodigt namelijk uit langer op de pagina te blijven en nodigt uit tot interactie, wat weer essentieel is voor conversie. Websites die de leeservaring optimaliseren, zien dan ook vaak een hogere betrokkenheid en hogere conversieratio’s. Om de impact van lettertypes en tekstgrootte op conversie te meten, kun je het beste gebruikmaken van A/B-testen. Hoe dit in zijn werk gaat, gaan we in een volgend artikel verder uitleggen. De juiste keuze van lettertype en tekstgrootte is kortom een fundamenteel onderdeel van het op de juiste manier inrichten van je webshop. Een zorgvuldige selectie die rekening houdt met je doelgroep en de inhoud kan de gebruikerservaring flink verbeteren en op die manier bijdragen aan het succes van je webshop.