Praktische tips om online misleiding te voorkomen

Geplaatst op: juli 11, 2023


Hoewel je als webshopeigenaar natuurlijk graag zoveel mogelijk wilt verkopen, is het wel belangrijk erop te letten hier geen misleiding bij te gebruiken. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft een ‘Leidraad bescherming online consument’, die de grens aangeeft tussen verleiden en misleiden en regelmatig geüpdatet wordt. We zullen hier een aantal praktische tips uitlichten uit deze Leidraad, waarmee misleiding in een online omgeving voorkomen zou moeten worden.

Complete en juiste informatie

Om misleiding te voorkomen is het belangrijk in ieder geval de prijs, alle kosten en een gedetailleerde omschrijving van het product of de dienst te vermelden. Laat het ook weten als producten in een bepaalde volgorde worden gepresenteerd of als je algoritmes gebruikt. Zorg er daarbij vooral ook voor dat de informatie op een begrijpelijk wijze wordt weergegeven en dat de informatie aan de klant gegeven wordt voordat het gekocht is. Daarnaast dien je ervoor te zorgen dat je juiste informatie geeft. Dit houdt ook in dat als je bijvoorbeeld een melding plaatst als: ‘dit aanbod is nog beperkte tijd geldig’ of ‘er zijn nog slechts enkele items beschikbaar’, dat dit ook daadwerkelijk zo moet zijn. Tot slot mag je geen informatie die voor de keuze van consumenten belangrijk is verstoppen binnen je webshop of in de algemene voorwaarden. Alle informatie moet goed vindbaar zijn en op een logische plek.

Misleidende countdowntimers

Hoewel dit eigenlijk al valt onder complete en vooral juiste informatie geven, willen we de misleidende countdowntimers extra toelichten. Eind juni 2023 kwam de ACM namelijk met het nieuws dat tientallen webshops met deze misleidende countdowntimers moeten stoppen. Het gaat hierbij om een klokje dat aftelt, wat door webshops naast een aanbieding wordt gezet en als de tijd om is, zou de aanbieding niet meer geldig zijn. Uit een geautomatiseerde controle van de ACM kwam echter dat bij duizenden webshops deze aanbiedingen gewoon blijven nadat dit klokje afloopt, terwijl consumenten zich dus onterecht onder druk voelden gezet. De betreffende webshops zijn inmiddels gewaarschuwd door de ACM, dus hou je hier vooral van afzijdig.

Eerlijke en logische vormgeving

Ook door de vormgeving mogen consumenten niet op het verkeerde been worden gezet, ook dit wordt dus als misleiding gezien. Door overzichtelijke menu’s te gebruiken en opties op een evenwichtige manier aan te bieden kun je dit voorkomen. Duidelijke lettertypes en logische kleuren, iconen en klikreeksen kunnen hier ook bij helpen. Daarnaast mogen standaardinstellingen die consumenten een bepaalde keuze laten maken zoals vooraf aangevinkte vakjes niet worden gebruikt om consumenten te beïnvloeden in hun keuze.

Kwetsbare consumenten

Er zijn bepaalde groepen mensen die extra kwetsbaar zijn om producten te kopen, zoals ouderen en kinderen. Daarnaast kunnen alle consumenten tijdelijk kwetsbaar zijn door bepaalde omstandigheden. Probeer dus rekening te houden met beperkingen van je (potentiële) klanten in aandacht, energie en tijd en speel niet extra in op kwetsbaarheden.